Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy i remontu drogi w Zielonym Parku Przemysłowym

 

W piątek, 3 czerwca na terenie Zielonego Parku Przemysłowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy i remontu drogi w ZPP. Gmina otrzymała na ten cel ponad trzy miliony unijnej dotacji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Schemat 4.3. B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha., stanowiących 80% kosztów kwalifikowanych. Umowę podpisali: Wicemarszałek Roman Ciepiela, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys i Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu. Prace remontowo-budowlane wykonane zostaną na dwóch częściach drogi. Inwestycja na pierwszym odcinku o długości 1260 metrów obejmuje budowę drogi o przekroju ulicznym i jej odwodnienie, przebudowę urządzeń podziemnych, teletechniki, zjazdów oraz przepustu. Z kolei remont drugiego odcinka o długości 500 metrów zakłada przebudowę krawężników, regulację istniejących studzienek ściekowych, ułożenie włókniny z siatką szklaną na oczyszczonej i skropionej asfaltem powierzchni oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca września 2012 r.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności wojnickiej strefy ekonomicznej dla firm już funkcjonujących, jak również dla kolejnych inwestorów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Fot. G.Golec