Pomagamy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym oraz w kwarantannie domowej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu pomaga osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym oraz w kwarantannie domowej.


Pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

Jeżeli jesteś osobą starszą, samotną, niepełnosprawną, NIE OBJĘTA KWARANTANNĄ i potrzebujesz pomocy w formie zakupu żywności lub leków zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu. Jesteśmy do państwa dyspozycji, świadcząc pomoc i wsparcie.

Numery kontaktowe są dostępne każdego dnia w godzinach od 7:30 do 15:30.

791 130 566

786 133 566

14 6790 030

Zachęcamy również mieszkańców naszej gminy do niesienia pomocy sąsiedzkiej, szczególnie wobec osób starszych, z obniżoną odpornością lub znajdujących się w innej szczególnej sytuacji.
Nasza solidarna postawa poprzez pomoc w ograniczeniu wychodzenia z domu osobom (nie tylko z grupy ryzyka) może zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne.

 

Pomoc osobom objętym kwarantanną domową

Jeśli potrzebujesz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych lub innego wsparcia, a jesteś osobą objętą kwarantanną zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Numery kontaktowe są dostępne każdego dnia w godzinach od 7:30 do 19:00.

791 130 566

786 133 566

Objęcie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osób i podmiotów), nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie wyżywienia.