Komunikat Burmistrza 9: Urząd Miejski udostępnił skrzynkę podawczą


Urząd Miejski w Wojniczu udostępnił skrzynkę podawczą dla osób, które nie mogą załatwiać spraw drogą elektroniczną.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju Urząd Miejski w Wojniczu nadal pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz, pracując w trybie wewnętrznym, z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z interesantami.

W związku z utrudnieniami w załatwianiu bieżących spraw informujemy, że przy głównym wejściu do Urzędu w godzinach od 7.30 do 14.00 będzie dostępna skrzynka podawcza, do której będzie można składać wszelkie dokumenty i wnioski.

Ponadto ponawiamy prośbę, aby sprawy urzędowe były załatwiane z wykorzystaniem formy elektronicznej (e-mail, platforma ePUAP) lub poprzez kontakt telefoniczny, za wyjątkiem  sporządzenia aktu zgonu, załatwiania formalności związanych z pochówkiem oraz pilnych spraw, których wykonanie nie jest możliwe z wykorzystaniem formy elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny.

Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk

 


 

Adres email do kontaktu z Urzędem Miejskim w Wojniczu:
um@wojnicz.pl

Nr telefonu: 14 67-90-108 – sekretariat