KOMUNIKAT BURMISTRZA 12: Szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Wojnicz z związku z panującą epidemią koronawirusa


Burmistrz Wojnicza informuje o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Wojnicz.

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem Nr 85/2020 Burmistrza Wojnicza z dnia 31 marca 2020 roku określono szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Wojnicz, w szczególności dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną, którzy nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:

1. Zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych dla osób objętych kwarantanną,

2. Zakup i dostarczanie produktów spożywczych,

3. Zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby.

Udzielanie pomocy, o której mowa w pkt 1, 2, 3 następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

Wnioski należy składać w formie telefonicznej lub elektronicznej (e-mail) lub pisemnej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Numery telefonów kontaktowych: 14 666 42 30, 14 666 40 30, 14 6790 00 30;

Adres e-mail: gops@wojnicz.pl

Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz

 

Koszty pomocy niepieniężnej określonej w pkt 2 i 3 ponosi wnioskodawca.