Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom, którzy realizują zadania pomocy społecznej, troszczą się o rozwój społeczny, pomagają potrzebującym i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Niech nigdy nie braknie Państwu siły, miłości i serdeczności w relacjach z podopiecznymi, a dobro, które każdego dnia wyświadczacie, niech powraca do Was i staje się motorem napędowym do jeszcze ofiarniejszej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk