Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego – jest to ustawowe święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

***

Szanowni Państwo!

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego w imieniu własnym oraz samorządu wojnickiego pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z bliźnimi przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz by był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania wyższych celów.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, ofiarny trud oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
Życzę by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.

Niech wyjątkowym wynagrodzeniem stanie się dla Was przekonanie, iż Wasze
wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy!

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk