„ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ” – służba przygotowawcza 2020


Wojskowa    Komenda   Uzupełnień   w    Tarnowie   bierze    udział   w   kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Ministerstwa  Obrony  Narodowej  pod hasłem
„ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”.

Wojskowa    Komenda   Uzupełnień   w    Tarnowie rozpoczęła rekrutację do służby przygotowawczej w 2020 roku.