Zmiany w przepisach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych


31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407). Wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego. Zmiany obejmują między innymi:

– zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, UE, państw EFTA – stron EOG  oraz Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

– likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

– likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

– wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;

– wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przez zameldowanie w nowym miejscu;

– wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, UE, EFTA – stron  EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

– odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładanie wojskowego dokumentu osobistego;

– wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.