ZIMOWISKO 2019 – PROŚBA O DOKONANIE WPŁAT


Osoby, które złożyły kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku proszone są o dokonanie wpłaty w kwocie 80 zł.

Numer konta do wpłat :

32 8589 0006 0010 0850 9087 0001

 Tytuł wpłaty: zimowisko – (imię i nazwisko ucznia, szkoła)

 Wpłaty do dnia 09.01.2019r.

Brak wpłaty w określonym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy.

Do pobrania:
PLAN ZIMOWISKA 2019