Zimowisko dla dzieci


130 dzieci weźmie udział w zimowisku organizowanym przez GZEAS w Wojniczu. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkujących teren Gminy Wojnicz. Pod okiem pani Magdaleny Sakowskiej (kierownik zimowiska) oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wojniczu dzieci będą brać udział w zajęciach plastycznych, muzycznych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Organizator zapewnia opiekę, wyżywienie, dowóz i odwóz dzieci autobusem szkolnym. Koszt ponoszony przez uczestników to jedyne 50 złotych, pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu Gminy Wojnicz.

 

Plan zajęć w trakcie zimowiska:

 

Poniedziałek 10.02.2014r.

8:00

Rozpoczęcie zimowiska. Spotkanie organizacyjne ,,Bezpieczne ferie” Zapoznanie się z regulaminami zimowiska.

Śniadanie

Omówienie planu zajęć. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie       wypoczynku, podczas zabaw, gier, zajęć ruchowych i wycieczek.

Zabawy integracyjne ”Zgadnij kto ja jestem” Poznajmy się.

Gry i zabawy w sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu.

Inauguracja turnieju tenisa stołowego lub piłki nożnej.

Wyjazd do „Promiennego Zamku” w Tarnowie(grupy młodsze)

Projekcja filmu-video.

Zajęcia plastyczne: „ Moje marzenia związane z feriami zimowymi”

11:30                  

Obiad

Zajęcia z muzykoterapii. Ruch z muzyką. Tańce integracyjne.

Gry i zabawy świetlicowe.                    

14:00                  

Podwieczorek

Zajęcia z muzykoterapii. Ruch z muzyką.

Gry i zabawy świetlicowe.

14:30

Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu, rozejście się do domu.

 

Wtorek 11.02.2014r. 

800                     

Zebranie grupy, gry planszowe

830                     

Śniadanie

Wycieczka do Zamku w Dębnie oraz do Groty w Porąbce Uszewskiej (grupy starsze)

Zabawy integracyjne, ruchowe z chustą animacyjną.

 Zajęcia plastyczne – rzeźba przestrzenna z patyków

Zwiedzanie „Izby Regionalnej” w Wojniczu,

Wyjście i spotkanie z przedstawicielami OSP w Wojniczu

14:00            

Podwieczorek

Warsztaty kulinarne.

Gry i zabawy świetlicowe.

14:30

Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu, rozejście się.

 

Środa 12.02.2014r. 

8:00                    

Zbiórka, zapoznanie z ramowym planem dnia, gry i zabawy, nauka piosenki zimowiska.

8:30             

Śniadanie

Wyjście do kina Wawel na projekcje filmu (grupy młodsze)

Wyjazd na lodowisko do Tarnowa (grupy starsze)

11:30              

Obiad

 Spotkanie z władzami miasta oraz organizatorem zimowiska.

Zajęcia plastyczne  – wykonywanie biżuterii.

14:00                 

Warsztaty plastyczne – maski karnawałowe i kotyliony. Origami – technika tworzenia serduszek. Nauka tańca ,,Belgijskiego”- zabawy taneczne.

14:30

Podsumowanie dnia, rozejście się do domu.   

                              

Czwartek 13.02.2014r.

8:00                      

Zebranie grupy, pogadanka –„Dlaczego powinno się jeść śniadanie?”

8:30                      

Śniadanie

Zajęcia sportowe – gry i zabawy na śnieżnych lub w zależności od warunków pogodowych zawody sportowe na sali gimnastycznej.

Lepienie z masy solnej „zimowe postacie”.

Wyjazd na lodowisko do Tarnowa.

Troska o własne zdrowie, ubiór dostosowany do pogody.

11:30                  

Obiad

Doświadczenia przyrodnicze. Zajęcia z muzykoterapii. Ruch z muzyką.

Gry i zabawy świetlicowe.

Cykl zabaw badawczych pt. ”Jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa i lata”.

14:00                

Podwieczorek.

Gry i zabawy świetlicowe.

14:30                   

Podsumowanie dnia, rozejście się do domu.

 

Piątek – 14.02.2014r.

8:00                    

Zebranie grupy, gry i zabawy świetlicowe.

8:30                     

Śniadanie

Bal walentynkowy – zabawa taneczna, poczta walentynkowa, wybór króla i królowej balu, konkurs na  najładniejszy strój karnawałowy.

Zawody sportowe – grupy starsze.

11:30              

Obiad

Wystawa prac plastycznych wykonanych podczas zimowiska.

Zabawy ruchowe inspirowane pedagogiką zabawy.

14:00                     

Podwieczorek

14:30                   

Podsumowanie zimowiska rozdanie nagród. Pożegnanie.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć ze względów organizacyjnych.