Zebranie – Biadoliny Radłowskie


12 stycznia 2011 roku nowy Burmistrz miasta i gminy Wojnicz Jacek Kurek wraz z zespołem urzędników spotkał się z mieszkańcami sołectwa Biadoliny Radłowskie. Głównym tematem zebrania było podjęcie uchwały o naniesieniu poprawek „Planu odnowy miejscowości Biadoliny Radłowskie na lata 2010-2016”. Po wielu wypowiedziach i paru poprawkach plan został przegłosowany jednogłośnie. Pani sołtys Beata Bednarek przedstawiła propozycje do planu budżetowego i zadania jakie rada sołecka stawia sobie w 2011 roku. Mieszkańcy byli bardzo ciekawi jak nowy burmistrz poradzi sobie z problemami gminy. Pytania i propozycje padały z dwóch stron. Burmistrz obiecał w jak najkrótszym czasie podać racjonalne odpowiedzi i rozwiązania.

Jacek Filipek