Zawiadomienie o zakończeniu postępowania


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Zielonym Parku Przemysłowym w miejscowości Wojnicz”, oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach te inwestycji.

Pełna treść dokumentu – kliknij TUTAJ