Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Zielonym Parku Technologicznym w miejscowości Wojnicz”.

Pełna treść zawiadomienia – kliknij TUTAJ