Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Wojnicza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie sołectwa Olszyny w Gminie Wojnicz


Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Wojnicza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie sołectwa Olszyny w Gminie Wojnicz