Zarząd Lokalnej Grupy Działania DUNAJEC-BIAŁA ZAPRASZA


przedsiębiorców i osoby zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa na spotkanie mające na celu przybliżenie możliwości uzyskania dofinansowania
w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach osi 4 PROW na lata 2007-2013 Oś LEADER które odbędzie się w dniu 11 lipca 2012 (środa) o godz 16:30

 

Zaproszenie