Nabór wniosków do LGD Dunajec-Biała

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, że obecnie trwa nabór wniosków  na działania: Odnowa i rozwój wsi, gdzie beneficjentem mogą być: kościoły, związki wyznaniowe, gminy i organizacje pożytku publicznego oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – beneficjentem może być każdy, kto chce otworzyć działalność gospodarczą, to działanie związane jest z zatrudnieniem lub samozatrudnień, a działalność gospodarcza musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.dunajecbiala.pl . Nabory na wymienione działania zakończą się 26 lipca.

Natomiast nabór na Małe projekty  rozpocznie  się 15 września. Wszystkich zainteresowanych naborami zapraszamy z wnioskami o dofinansowanie.  Wszelkich potrzebnych informacji udzielają pracownicy Biura LGD, tel 14 665 37 37.