Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Wojniczu


14 marca 2018 r. (środa) godz. 15:00 w Domu Grodzkim w Wojniczu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
  3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze.
  7. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
  8. Zamknięcie obrad sesji.