Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną


27 lipca 2012 roku w piątek o godzinie 14:30 na Sali Narad Urzędu Miejskiego w Wojniczu odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wojniczu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie poprawności obrad – przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pszedszkoli, innych form wychowania pszdszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pszedszkoli, innych form wychowania pszedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczneoraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Zaproszenie