Zaproszenie na seminarium „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych”


W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i samorządów do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów informacyjnych pt.: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych”.

Seminaria odbędą się w poniższych terminach:

  • 16-09-2019 r. (godz.10-14.00) w Hotelu Cristal Park, ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów
  • 18-09-2019 r. (godz.10-14.00) w  Sali Bankietowej „Graffit”, ul. Słowackiego 112b, 32-400 Myślenice
  • 20-09-2019 r. (godz.10-14.00) w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymkowym, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz   

Celem seminariów jest podniesienie świadomości przedsiębiorców na temat możliwych form wsparcia biznesu. Nasze wydarzenie to idealna okazja, aby poznać różne możliwości dofinansowania działalności gospodarczej oraz innych form wsparcia.

Uczestnicy seminariów zyskają wiedzę na temat możliwości i warunków wsparcia w poniższych obszarach:

  • innowacyjne inwestycje (bony na innowacje, doradztwo proinnowacyjne, sieci wsparcia),
  • internacjonalizację i zdobywanie nowych rynków (krajowe i regionalne wsparcie w formie dotacji z programów operacyjnych – PARP, FEM, instytucje wspierające internacjonalizację),
  • badania i rozwój (dotacje i pożyczki na nowe produkty, działalność badawczą, zakup wyników prac BR),
  • ochrona własności intelektualnej (wsparcie dotacyjne z programów krajowych i regionalnych, usługi rzecznika patentowego na uzyskanie ochrony patentowej),
  • rozwój zasobów ludzkich (pozyskiwanie zasobów ludzkich – projekty wsparcia regionalnego, dotacje na tworzenie miejsc pracy i staże zawodowe, wsparcie na szkolenia, doradztwo, Baza Usług Rozwojowych, Małopolskie Bony Rozwojowe).
  • dywersyfikacja produkcji, rozwój przedsiębiorstw (pożyczki, poręczenia).

Zgłoszenia udziału w seminarium można dokonać poprzez stronę: www.marr.pl/fep/ 

Ambicją i statutowym celem działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju regionu, dlatego zachęcamy do udziału w seminarium!