Zakończył się strajk w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu


W związku z decyzją komitetu strajkowego oraz grona pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu akcja strajkowa z dniem 16.04.2019 r. została zakończona.


W związku z tym zajęcia dydaktyczne klas I – VIII oraz klas gimnazjalnych od dnia 24 kwietnia 2019 r. a więc po wiosennej przerwie świątecznej prowadzone będą zgodnie z planem zajęć. Natomiast zajęcia dydaktyczne w oddziałach przedszkolnych od dnia dzisiejszego prowadzone są wg planu, a w czasie wiosennej przerwy zgodnie z deklaracją rodzica.