ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2020


13 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Akt ten ustala czas trwania kwalifikacji wojskowej na obszarze kraju w okresie od 3 lutego do 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym informuję się, że z dniem 16 marca 2020 r. przestaje funkcjonować na terenie powiatu tarnowskiego powiatowa komisja lekarska.

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej po  13 marca 2020 r. zwolnione są z tego obowiązku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020-zostaje-zakonczona

Do pobrania:
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.