Zakaz spalania śmieci


Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy, że obowiązuje zakaz spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie posesji.

Spalając śmieci w piecach i ogniskach do atmosfery uwalniane są bardzo duże ilości lotnych zanieczyszczeń, szkodliwych związków chemicznych, które zanieczyszczając powietrze zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Do otoczenia przedostają się chorobotwórcze substancje, które z powietrza osiadają na roślinach, ziemi i zalegają tam przez długi czas. Związki te następnie przedostają się wraz z żywnością do naszych organizmów i rozpoczynają swoją destrukcyjną działalność, często bardzo powoli i niezauważalnie w początkowej fazie. Oprócz wspomnianej szkodliwości , spalanie nieczystości  jest również uciążliwe z powodu nieprzyjemnego zapachu. Może być także  niebezpieczne  gdyż gęsty dym, w przypadku spalania odpadów na terenie posesji, może ograniczać widoczność na drogach. W przypadku gdy dym miałby ograniczyć widoczność na drogach i utrudnić ruch lub być uciążliwym dla ludzi, nie można spalać również gałęzi i liści na posesjach i polach.

Zakaz spalania odpadów regulują odpowiednia ustawa oraz Uchwała Rady Miejskiej w Wojniczu:

Uchwała Nr VII / 45 / 2007 Rady Miejskiej w Wojniczu  z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości  na terenie Gminy Wojnicz:

§ 7.

Zabronione jest na obszarze całej Gminy:

1) spalanie odpadów na powierzchni ziemi,

2) spalanie liści, zbóż i traw,

3) spalanie odpadów komunalnych,

 

Oraz:

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251)

 Art. 71.

Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub

współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Jeżeli widzisz, że sąsiad zatruwa powietrze i naraża przez to Twoje zdrowie – reaguj! Zwróć mu uwagę, poinformuj o zakazie.