Badania ankietowe w Urzędzie Miejskim w Wojniczu


Na postawie § 6  ust. 3 Zarządzenia Nr 250/2013 Burmistrza Wojnicza  z dnia 31 grudnia 2013 roku  w sprawie : realizacji cyklicznego monitoringu jakości  usług świadczonych przez Urząd Miejski w Wojniczu informuje się , że w okresie od 8-30  września  2014 roku prowadzone będzie anonimowe badanie ankietowe dotyczące poziomu zadowolenia z usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Wojniczu. Ankiety dostępne będą w sekretariacie urzędu oraz w referatach urzędu . Wypełnione    ankiety należy wrzucać do skrzynki znajdującej się w sekretariacie urzędu pok. nr 11- I piętro.