Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012


Szkoły z Wojnicza już po raz kolejny wzięły udział w ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundację Trzeźwy Umysł.

Główne cele kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2012 roku to m.in.: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami.

Kampania ma także na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 oscyluje wokół dwóch dużych tematów. Są nimi: asertywność i syndrom wyuczonej bezradności.

Olbrzymie zaangażowanie uczniów i nauczycieli zostało docenione i uczniowie z Wojnicza znaleźli się wśród laureatów konkursów organizowanych w ramach kampanii. Byli to uczniowie: Julia Kuboń, Anna Bodzioch, Beata Duman, Krystian Socha, Anna Leśniak.

Kampanii na terenie gminy patronował Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek.

W ramach akcji odbyły się również Mistrozstwa Wojnicza w Kolarstwie Górskim (zobacz sprawozdanie)