Wysoko ocenione wnioski o dofinansowanie termomodernizacji


Zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów związanych termomodernizacją. 28 marca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wynik konkursu  dla działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetycznych budynków użyteczności publicznej.

Gmina Wojnicz złożyła dwa wnioski w ramach tego konkursu, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń i termomodernizację budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś. Wnioski uzyskały bardzo dobrą ocenę w trakcie weryfikacji i na działania te gmina otrzyma odpowiednio: 251 258,97 zł i 187 778,88 zł dofinansowania.

„Termomodernizacja budynków szkoły w Łoponiu i przedszkola w Wielkiej Wsi to bardzo ważne zadania, wysoko na naszej gminnej liście priorytetów, chodzi wszak o oświatę, o dzieci i młodzież. Dlatego bardzo mnie cieszy wynik konkursu i to, że obydwa złożone przez nas wnioski uzyskały pozytywny wynik. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do podpisania umowy i będziemy mogli przystąpić do realizacji zadania. Nasz referat odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i referat realizujący inwestycje mają pełne ręce roboty. Na naszej liście projektów realizowanych ze wsparciem zewnętrznym mamy obecnie szesnaście pozycji. To wnioski na różnym etapie realizacji, cześć z nich to projekty już zrealizowane, cześć jest w toku, niektóre znajdują się w ocenie. I z pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo.  – mówi Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk