Wyłożono projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


W siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu został wyłożony po publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” gminy Wojnicz. Z dokumentem można się zapoznać w pok. nr 6 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. Szczegóły w poniższym pliku:

OGŁOSZENIE