Wyłożenie planów urządzenia lasów


Ogłoszenie o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów do publicznego wglądu

 

Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.

 Z dokumentem strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz w pokoju nr 22, od 14 września 2017 r. do  14 listopada 2017 r., poniedziałek – piątek w godz. 7:30 -15:30.

W dniach 04 październik 2017 i 12 październik 2017 w godzinach 900-1400 w tut. Urzędzie Miejskim w Wojniczu na Sali narad zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne z przedstawicielami Wykonawcy projektu uproszczonego planu lasu, którzy zainteresowanym właścicielom lasów będą udzielać informacji i składać wyjaśnienia do zapisów zawartych w planie.