Wydział Rozwoju Gospodarczego – Urząd Miasta Tarnowa zaprasza na konferencję


Wydział Rozwoju Gospodarczego – Urząd Miasta Tarnów zapraszany na nieodpłatną konferencję poświęconą wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych – dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2019 r., o godz. 10:00 w Sali Lustrzanej, przy ul. Wałowanej 10, w Tarnowie.

Zgłoszenia należy dokonać na  stronie :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUNVBVVloxS1k2QkdFVktCV0xKTTIxSTAwTSQlQCN0PWcu