Wspomnienie św. Wawrzyńca


10 sierpnia Kościół Katolicki obchodzi wspomnienie św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Święty ten jest patronem wojnickiej Kolegiaty, a jego wizerunek od wieków funkcjonował na oficjalnych wojnickich pieczęciach. Także obecnie, św. Wawrzyniec rozciągnięty na kracie jest przedstawiony w herbie gminy Wojnicz.

10 kwietnia do bobra okazja, by mieszkańcom gminy Wojnicz przybliżyć historię tego wielkiego człowieka. Oto skrótowa, lecz bardzo ciekawie przekazana, historia św. Wawrzyńca znajduje się na portalu brewiarz.pl – aby przejść do wpisu należy kliknąć link:  http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-10a.php3

Święty Wawrzyniec