Wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych


 

W związku z realizacją  przez Samorząd Województwa Małopolskiego projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów   z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych, prosimy o składanie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie  ,, Pierwszy dzwonek” oraz załączonych oświadczeń.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.    
Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących,  której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.  

Warunkiem ewentualnego przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji i załączonych oświadczeń.

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI I OŚWIADCZEŃ PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY WOJNICZ

  1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację.
  2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
  3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKOŁ W WOJNICZU ul Szkolna 11, 32-830 WOJNICZ
  4. OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: DO 22 LIPCA 2014 r.

Załączniki do pobrania:

regulamin wsparcia rodzin wielodzietnych

deklaracja

oświadczenie

PROJEKT REALIZOWANY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO