Wojsko Polskie na misjach pokojowych i stabilizacyjnych – konferencja


8 grudnia 2011 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 2 Korpusem Zmechanizowanym Wojska Polskiego im. Władysława Andersa w Krakowie a Powiatem Tarnowskim. Wypełniając zapisy tego porozumienia podjęta została wspólna inicjatywa organizacji konferencji przybliżającej środowisku lokalnemu problematykę zaangażowania żołnierzy polskich w misjach wojskowych. Konferencja pt. „Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych” rozpocznie się 30 marca o godz. 11:00 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

Wybór tej placówki nie jest przypadkowy, bowiem od wielu lat szkoła ta z powodzeniem realizuje program klas o profilu wojskowym. Organizatorami tego wydarzenia są: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 2 Korpus Zmechanizowany WP z Krakowa, 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa, ZSLiT w Wojniczu oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie. Swój wkład w konferencję będą miały również: Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie oraz Dowództwo Wojsk Specjalnych. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Konferencję otworzą wystąpienia Starosty Tarnowskiego Mieczysława Krasa oraz gen. bryg. Andrzeja Knapa Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego. Ponadto organizatorzy zaplanowali wystąpienia: ppłk. Krzysztofa Miękiny (2 Korpus Zmechanizowany) oraz mjr. Adama Kota (Dowództwo Wojsk Specjalnych), poświęcone udziałowi żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w aspekcie historycznym i współczesnym. Podczas konferencji poruszona zostanie również niezwykle popularna w ostatnich latach kwestia służby kobiet w Siłach Zbrojnych RP. Zagadnienie to omówią: kpt. Magdalena Zalewska (2 Korpus Zmechanizowany) oraz por. Ewa Szałańska (6 Brygada Powietrznodesantowa). Z kolei Andrzej Minor (OBR SM, ZMT w Tarnowie) przedstawi zebranym temat: „Nowoczesność dla obronności”, prezentując w nim m.in. sprzęt wojskowy, produkowany przez Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, który służy żołnierzom polskim na misjach wojskowych.

Dużą atrakcją będzie możliwość zwiedzenia ekspozycji sprzętu wojskowego, którego producentem jest ZMT i OBR SM w Tarnowie oraz pokaz wyposażenia żołnierza WP w misjach pokojowych. Całość wydarzenia dopełni występ Zespołu Estradowego „Czasza” 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa oraz degustacja żołnierskiej grochówki.
Organizatorzy kierują zaproszenia do uczestnictwa w konferencji do samorządowców, służb mundurowych, nauczycieli oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką udziału Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Początek konferencji o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.