Wojnickie przedszkolaki kultywują wielkanocne obyczaje


Jak wygląda chodzenie z kogutkiem, co to są pucheroki i dlaczego w Wielkanoc wiesza się śledzia? Polska kultura fascynuje bogactwem obyczajów związanych z Wielkanocą. Wiedzą o tym wojnickie przedszkolaki, które 3 kwietnia zaprezentowały wspaniały program artystyczny, pełen wesołych śpiewów, tańców i kolorowych staropolskich zwyczajów.

Symboliczne scenki rodzajowe z udziałem dzieci, a także zaproszonych gości, prezentacje obrzędów, ludowe stroje i piosenki o tematyce wielkanocnej przywołały niezwykły klimat świąt. Większość wielkanocnych obrzędów powoli zaciera się w pamięci ludzi, cieszy więc fakt, że przedszkole w Wojniczu podejmuje inicjatywy mające na celu kultywowanie regionalnych zwyczajów i obrzędów, zaszczepiając dzieciom szacunek do kultury ludowej naszych przodków. – Jednym z zadań priorytetowych Publicznego Przedszkola w Wojniczu jest pielęgnowanie tradycji regionalnych wśród dzieci – mówi dyrektor przedszkola Katarzyna Kura – Nauczycielki opracowały nawet projekt „Słoneczne przedszkolaki na wojnickim szlaku”, zawierający propozycje zajęć i zabaw edukacyjnych, w który wpisuje się również dzisiejsze wydarzenie.

Przedświąteczne spotkanie zakończyły życzenia od Burmistrza, dzielenie się jajeczkiem i wspólny tradycyjny wielkanocny poczęstunek.