Wojnickie Kukiełki produktem tradycyjnym


10 lipca w przed kapitułą Izby Produktu Tradycyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wystąpiła wojnicka delegacja prezentująca produkt powszechnie znany pod nazwą „Wojnickich Kukiełek”. Wystąpienie było wynikiem wniosku o rejestrację „kukiełek” jako produktu tradycyjnego. Reprezentanci Urzędu Miejskiego, LGD Dunajec-Biała oraz TPZW zaprezentowali komisji historię, recepturę jak też i gotowe wypieki. Prezentacja była połączona z degustacją. Kapituła zaakceptowała wniosek i „Kukiełki Wojnickie” zostały zarejestrowane jako „Produkt tradycyjny” otwierając tym samym drogę do uznania ich w przyszłości jako „Produktu regionalnego”, dodajmy – wojnickiego. Wypieki zaprezentowane przed kapitułą zostały przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych pod kierunkiem pani mgr Anny Węgrzyn.