Wojewódzka Komisja w Wojniczu


Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego dokonała przeglądu zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich. W ramach przeglądu Komisja wizytowała również Wojnicz, gdzie obecnie trwają prace przy budowie kolejnego etapu wschodniej obwodnicy miasta. Inwestycja ta umożliwi odciążenie z ruchu samochodowego  ścisłego centrum Wojnicza. Na chwilę obecną cały tranzyt w kierunku południowym odbywać się musi głównymi ulicami miasta, jest to średnio 4 tyś. pojazdów na dobę. Dzięki obwodnicy ruch ten zostanie mocno ograniczony i sprowadzi  się do poziomu ruchu lokalnego.  Wszyscy mieszkańcy z niecierpliwością oczekują ukończenia inwestycji. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo oraz komfort życia Wojniczan, nie tylko w samym centrum.

Według zapewnień Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, otwarcie obwodnicy powinno nastąpić w trzecim kwartale bieżącego roku. W trakcie posiedzenia (20.01) członkowie Komisji mogli zapoznać się także z ogólną sytuacją gminy Wojnicz, którą przedstawił Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, oraz  z zamierzeniami inwestycyjnymi w zakresie dróg wojewódzkich, które przedstawiła pani Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj.