Wojciech Janus został nowym wiceburmistrzem Wojnicza

Od 1 kwietnia Wojnicz ma nowego wiceburmistrza. Funkcję tę objął Wojciech Janus (ur. 1958 r.) – z wykształcenia magister inżynier hutnik. Tytuł zdobył na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, tam też ukończył Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. W toku pracy zawodowej  uzyskał także wykształcenie z innych dziedzin, w tym z zarządzania służbą zdrowia (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie).

Chociaż pochodzi z Janowa Lubelskiego, swoją karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów. Po powrocie do swoich rodzinnych stron, pracował w Fabryce Maszyn w Janowie Lubelskim. Obok zainteresowań wypływających z wykształcenia, jego pasją jest także aktywność na polu społecznym. Udzielał się na rzecz społeczności lokalnej jako radny gminny w Janowie Lubelskim, a także pełnił funkcję Pełnomocnika Starosty do Spraw Promocji i Ochrony Zdrowia, w konsekwencji czego objął później stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Janowie Lubelskim. W okresie, w którym wraz z rodziną przeprowadził się do Wojnicza, pracował w firmach działających na terenie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym jako Dyrektor Generalny WAW Mielec Sp. z o.o., a następnie jako Dyrektor Oddziału Odlewni Wytwórni Aparatury Wtryskowej „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, mąż rodowitej mieszkanki Wojnicza.