Wizyta wicemarszałka Małopolski Romana Ciepieli


W ramach konsultacji z samorządami, organizacjami pozarządowymi  i liderami lokalnymi subregionu tarnowskiego, wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela odwiedzi Wojnicz. Spotkanie będzie dotyczyło inicjatyw prorozwojowych, w tym inwestycji o charakterze strategicznym w naszym mieście i gminie. Celem jest wypracowanie wniosków, które pomogą optymalnie wykorzystać szanse unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

– Opracowaliśmy już strategię rozwoju województwa do roku 2020 oraz programy strategiczne, przygotowujemy listę najistotniejszych i najkosztowniejszych przedsięwzięć, w rozbiciu na poszczególne subregiony Małopolski – mówi wicemarszałek Roman Ciepiela. – Plany te, choć bardzo rozległe, nie wyczerpią w pełni możliwości, które dadzą kolejne transze unijnego wsparcia. Chcemy je wykorzystać jak najlepiej, w interesie mieszańców wszystkich samorządów naszego województwa. Stąd idea szerokich konsultacji, połączonych z wizytami w gminach. Chcę bezpośrednio spojrzeć na lokalne potrzeby, a także poznać opinie oraz propozycje działań prorozwojowych.

Konsultacje w Wojniczu odbędą się 22 października. Możliwość wyrażenia swojej opinii i przekazania propozycji mają wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Mogą je przekazać drogą elektroniczną na specjalnie uruchomiony adres e-mailowy: biuro@romanciepiela.pl