Wizyta Węgrów w Wojniczu


16 maja w Wojniczu gościliśmy Węgrów, z Békés Megyei Kormányhivatal (Government Office for Békés County). Grupa licząca 12 osób przybyła do Tarnowa na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zespół z Węgier składał się ze specjalistów PSZ, kierownika działu zatrudnienia oraz specjalistów instytucji szkoleniowej i członków Izby Przemysłowo-Handlowej. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu. Gościom przybliżono m.in. genezą jego powstania, wpływ na rozwój gminy oraz przedstawiono największych przedsiębiorców i korzyści jakimi kierowali się inwestując w Wojnickiej strefie. Po zakończeniu prezentacji goście udali się do Zielonego Parku Przemysłowego, aby zapoznać się z omawianym terenem.

Organizatorem i koordynatorem programu wizyty, która będzie trwać do 18 maja br. jest WUP w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie.