Więźniowie porządkują Wojnicz


Burmistrz Wojnicza podpisał umowę z Dyrekcją Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach na nieodpłatne zatrudnienie osób pozbawionych wolności.

Od połowy kwietnia na terenie Wojnicza pojawiły się osoby pozbawione wolności, które wykonują nieodpłatnie prace na rzecz miasta i sołectw. W ramach zawartego z Urzędem Miejskim porozumienia sprzątają miejsca publiczne, teren parku, a w razie potrzeby mogą też wykonywać drobne prace remontowe w jednostkach gminnych. Jedyne koszty, jakie ponosi urząd, to wydatki związane z ubezpieczeniem zatrudnionych osadzonych, transportem do i z miejsca pracy, przeszkoleniem BHP i odzieżą roboczą. Należy podkreślić, ze do pracy oddelegowano wyłącznie skazanych za lekkie przestępstwa oraz takich, którym do wyjścia pozostało już niewiele czasu. Więźniowie pracują bez nadzoru strażników.

Praca jest czynnikiem umoralniającym człowieka, podnoszącym jego wartość i wzmacniającym godność. Zatrudnienie skazanych jest więc formą readaptacji społecznej. Jak oświadczył Dyrektor  Zakładu Karnego,  ppłk Jacek Matrejek, mościcki areszt docenia tę formę powrotu do życia społecznego osadzonych, dlatego wydatnie promuje ich zatrudnianie i naukę zawodu: Z uwagi na to, że Zakład Karny w Mościcach jest jednostką typu półotwartego, wskazanym jest by jak najwięcej więźniów mogła się sprawdzić w warunkach wolnościowych przed końcem wyroku. Korzyści płynące z podpisanej umowy dostrzega również Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek: Mam nadzieję, że osoby zatrudnione w Wojniczu dostaną za naszym pośrednictwem zarówno możliwość społecznej readaptacji, jak i uczynienia poprzez swoją pracę czegoś pożytecznego dla naszej społeczności.