Wielka Wieś ma swój Dom Kultury


Dobiegły końca prace związane z przebudową Remizy OSP w Wielkiej Wsi i zmianą sposobu użytkowania  części budynku, która została przeznaczona na Wiejski Dom Kultury.

Dla przypomnienia, zakres prac obejmował m.in. przebudowę i remont istniejących pomieszczeń, wykonanie instalacji gazowej, wykonanie węzła sanitarnego, remont instalacji wentylacji, elektrycznej i wod-kan. z instalacją C.W.U oraz wykonaniu instalacji C.O. dla całego budynku wraz z kotłownią. Łączna wartość zadania wyniosła 505 549,37 zł.

Odremontowane pomieszczenia w budynku remizy będą wykorzystane na potrzeby mieszkańców, służyć będą lokalnej społeczności jako centrum kulturalne i rekreacyjne, miejsce działalności organizacji pozarządowych i aktywności społecznej mieszkańców. Na cele Wiejskiego Domu Kultury przeznaczone zostały pomieszczenia na parterze, natomiast pomieszczenia zlokalizowane w przyziemiu budynku zostaną przekazane do użytkowania przez Ochotniczą Straż Pożarną.

fot. UM Wojnicz