Wieczór Kolęd


30 stycznia 2011 roku w Kolegiacie Wojnickiej p.w. Św. Wawrzyńca odbył się kolejny ciekawy „Wieczór kolęd”. Można było wysłuchać interpretacji najpiękniejszych polskich kolęd. W koncercie wystąpili m.in.: Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza, chór „Te Deum”, „Na Trzy”, „Młodzi Grabianie” z Grabna, „Echo Doliny” z Biadolin Radłowskich. Atrakcją wieczoru stał się występ sopranistki Małgorzaty Wyszogrodzkiej oraz saksofonisty Pawła Króla. Organizatorami całego przedsięwzięcia była Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza, Chór Te Deum, Parafia Wojnicz, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu. Za prawie dwugodzinną prezentację oklaskami na stojąco podziękowali mieszkańcy oraz zaproszeni goście.

Tekst Jacek Filipek, zdjęcia Jakub i Jacek Filipek