Wezbranie rzek i przekroczenie stanów alarmowych


W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych dopływach Wisły na terenie Małopolski, spodziewane są wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej strefy stanów wysokich. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze jak i alarmowe.