„Weekend z Funduszami” w Tarnowie


W najbliższą sobotę 12 maja 2018 r. (od godz. 13.00) na tarnowskim rynku młodzi Małopolanie, będą mogli uzyskać informację o aktualnie realizowanych projektach adresowanych do osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dających szanse na odbycie kursu, szkolenia, stażu czy otrzymanie dotacji na otwarcie własnej firmy.

„Weekend z Funduszami” to wydarzenie, podczas których na specjalnie wydzielonych stoiskach eksperci doradzają, jak korzystać z dotacji unijnych, jak przygotować projekt oraz jakie programy są realizowane. Dodatkowo na stoiskach będą również obecni przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i Instytutu Turystyki w Krakowie.

Organizatorem Weekendów z Funduszami jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.weekend.fundusze.malopolska.pl.