VULCAN kompetencji w Wojniczu


W miniony piątek (08.06) z inicjatywy Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego w Wojniczu odbyła się debata edukacyjna poświęcona badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec szkół i palcówek w gminie Wojnicz. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach”, którego celem jest opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych, objęcie procesem wspomagania wybranych placówek oświatowych oraz podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Wojnicza – Tadeusz Bąk, który powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wojniczu, dyrektorzy wojnickich placówek oświatowych, nauczyciele oraz uczniowie. Następnie wygłosił krótkie przemówienie, w którym szczególnie podkreślił jak ważny jest rozwój i podnoszenie kompetencji w sferze oświatowej.

Nad przebiegiem debaty czuwała pani Dorota Pintal – ekspert Centrum Edukacji w Warszawie, która przedstawiła scenariusz spotkania oraz przydzieliła zadania dla uczniów i nauczycieli. Podczas debaty szukano odpowiedzi na pytania dotyczące określenia „Dobra Szkoła”, wizerunku nauczyciela XXI wieku, oczekiwań rodziców wobec placówki oświatowej dziecka oraz cech i umiejętności, jakie posiadać powinien absolwent szkoły. Wnioski, które wyciągnęli uczestnicy z pierwszego etapu debaty mają posłużyć w planowaniu konkretnych działań w zakresie wojnickiej oświaty.