VIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA


28 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu wzięli udział w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia – ogólnoświatowej akcji edukacyjnej mającej na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W tym roku patronat medialny nad VIII Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu objęło radio RDN Małopolska. 

Przez cały tydzień poprzedzający VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uczniowie z Wojnicza pilnie przygotowywali się do czekającego ich wyzwania uczestnicząc w licznych grach i zabawach matematycznych. 28 września nastąpił dzień weryfikacji ich znajomości tabliczki mnożenia, kiedy to uczniowie klas 2-6 przystąpili do egzaminu przeprowadzonego przez uczniów klasy 8c. Sprawdzian wyszedł znakomicie i wszyscy uczniowie, którzy odpowiedzieli prawidłowo na 5 pytań z tabliczki mnożenia otrzymywali w nagrodę specjalny certyfikat oraz tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach pozytywne emocje i pobudziły chęć rywalizacji. Szczególnie podczas towarzyszących wydarzeniu dodatkowych konkursach i zabawach. Między innymi na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie uczestniczyli w nietypowych, matematycznych wyścigach. Zadaniem ich uczestników było postawienie w odpowiednim miejscu kubeczka z wynikiem mnożenia lub przyczepienie kolorowej nakrętki do właściwego działania. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyło się też zadanie polegające na stworzeniu plakatu promującego tabliczkę mnożenia oraz konkurs „Bystre oko” sprawdzający u dzieci spostrzegawczość w wyszukiwaniu błędnych wyników mnożenia przedstawionych na tablicy.

W akcji wzięli także udział uczniowie starszych klas, którzy uczestniczyli w konkursie polegającym na rozwiązaniu 100 zadań z tabliczki mnożenia w ciągu 100 sekund. W ten nietypowy sposób młodzi ludzie postanowili uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ostatnim punktem obchodów VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu było sprawdzenie przez uczniów znajomości tabliczki mnożenia wśród dorosłych mieszkańców miasta. Egzamin nie ominął nikogo. Z matematycznymi działaniami mierzyli się m.in. Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Dorota Wełna,Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojniczu oraz napotkani na ulicach mieszkańcy Wojnicza. Wszyscy odpowiadali na stawiane przez dzieci zadania prawidłowo i z uśmiechem. W nagrodę otrzymywali pamiątkową przypinkę oraz specjalny certyfikat.

Łącznie w czasie trwania VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu do egzaminu z tabliczki mnożenia przystąpiło 120 dzieci i 80 dorosłych. To znakomity wynik, który w przyszłym roku mamy nadzieje jeszcze poprawić!

Koordynatorami akcji byli: Magdalena Kawa, Monika Joniec.