Utrudnienia w ruchu


W związku z budową kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w ul. Loretańskiej, Zacisze, Wąwóz Szwedzki i Braci Mirochnów – uprzejmie informujemy, iż do 30 września br. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.  Planowane utrudnienia polegać będą m.in. na zamknięciu w/w ulic w czasie trwania prac budowlanych. Za utrudnienia przepraszamy.  

Prace budowlane prowadzone są w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Wojnicz”, dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.