Uroczystość wręczenia medali oraz przekazanie sprzętu strażackiego podczas sesji rady miejskiej


W trakcie trwania sesji rady miejskiej wręczone zostały medale „Za zasługi dla obronności kraju” oraz przekazano sprzęt strażacki w ramach zakończonego konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”.

30 października odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Wojniczu. Przed jej oficjalnym otwarciem odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju” przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej  rodzicom, których troje i więcej dzieci odbyło zasadniczą służbę w szeregach Wojska Polskiego. Uroczystego odznaczenia dokonał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Piotr Waręcki  oraz Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.  Odznaczenie oraz drobny upominek otrzymali: Stanisław Bachara, Maria i Kazimierz Bieniaś, Krystyna i Jerzy Frączek, Aleksandra i Teofil Gadziała, Barbara i Eugeniusz Kita, Teresa Karaś, Julia i Stanisław Król, Maria Nowicka, Czesława i Józef Senderak, Elżbieta Sikoń, Halina i Ferdynand Smoleń, Władysława i Jan Stypka, Janina i Augustyn Trytek, Elżbieta i Tadeusz Wnętrzak oraz Antonina Woźniak.

W trakcie sesji odbyło się również uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego, który zakupiony został w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Dzięki pozytywnie ocenionym dokumentom OSP Łukanowice otrzymało aparat powietrzny wraz z niezbędnymi akcesoriami, natomiast do OSP Olszyny trafiło pięć nowych służbowych mundurów oraz dwa zestawy odzieży bojowej. Całość realizacji zadania wyniosła 11 145,00 zł z czego dofinansowanie wyniosło 4 458,00 zł.

Po uroczystych odznaczeniach i przekazaniu sprzętu jednostkom OSP oficjalnie otwarto XI sesję Rady Miejskiej, podczas której podjęto uchwały finansowe w sprawie:

– zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok;
– uchylenia Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich;
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz;

Ponadto Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:

– rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany przedsięwzięć;
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz oraz zwolnień od tego podatku;
– pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – Pani Barbary Ciszkowicz, które nie spełnia wymogów formalnych;
– określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
– wyrażenia zgody na odrzucenie spadku nabytego na podstawie testamentu;
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu Nr VIII/94/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku.

Fot. UM Wojnicz