Ulica Długa będzie przebudowana


Na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie opublikowana została lista zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu  na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.  Wśród zadań zgłoszonych do dofinansowania pozytywnie został oceniony wniosek Urzędu Miejskiego w Wojniczu na przebudowę ul. Długiej.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Długiej na odcinku 702m wraz z remontem chodnika oraz kanalizacji deszczowej – grawitacyjnej. Inwestycja jest konieczna ze względu na zły stan techniczny nawierzchni.

Całkowita wartość zadania wyniesie 1 979 011,83 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa to 1 583 209,00 zł.