Uczniowie wojnickiego gimnazjum na drugim miejscu w Polsce


Grupa uczniów Publicznego Gimnazjum im. Św. Kingi w Wojniczu w składzie:

Ireneusz Mosio, kl.II B – lider grupy

Agata Choczyńska, kl.II B

Klaudia Jawornik, kl.II B

Paulina Nałódka, kl.II B

Gabriela Kozak, kl.II A

Justyna Seremet, kl.II A

Krzysztof Niedzielski, kl.II B

Przemysław Adamus, kl.II A

Konrad Stus, kl. II B

pod opieką mgr inż. Grażyny Adamowicz, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Eko-Akcja”, zorganizowanym przez firmę Rekopol. Konkurs, nad którym honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej, związany był z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych. Do zadań uczniów należało rozpoznanie wybranego problemu ekologicznego pojawiającego się w gminie Wojnicz, zdiagnozowanie jego przyczyn, zbadanie świadomości lokalnej i przygotowanie propozycji poprawy. W międzyczasie opisywali przebieg akcji w elektronicznym dzienniczku projektu na stronie konkursowej. Członkowie „Eko-Akcji” m.in. przygotowali i zorganizowali w szkole Dzień Ekologii (24.03.2011r.), którego gościem specjalnym był Inspektor Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Marek Trela, sporządzili mapę i zdjęcia dzikich wysypisk znajdujących się na terenie gminy, przeprowadzili ankietę wśród uczniów oraz sondę uliczną wśród mieszkańców Wojnicza. Uczniowie przedstawili podjęte działania w formie prezentacji multimedialnej. Za zajęcie drugiego miejsca, wygrali dla szkoły laptop.