Uczniowie biją rekord


Od 2010 roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu uczestniczy w programie WOŚP :Ratujemy i uczymy ratować”. Przez 3 lata przeszkolono ponad 100 uczniów według schematu: bezpieczeństwo-sprawdzenie przytomności-wezwanie pomocy-sprawdzenie oddechu-pozycja boczna lub, w przypadku zatrzymania akcji serca – oddechy ratownicze i masaż serca.

16 października z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, młodzież wszystkich krajów w Europie oraz członkowie parlamentu UE uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Przy tej okazji zaprezentowano program „Ratujemy i uczymy ratować”. Podjęto również próbę bicia rekordu ciągłej resuscytacji krążeniowo-oddechowej na jak największej liczbie fantomów, przez jak największą liczbę osób. Wojnicka szkoła znalazła się w grupie 730 instytucji zgłoszonych do akcji. W akcji wzięło udział 50 tyś. osób. W godzinach 12:00-12:30 prowadzono resuscytację ciągła – uczestnicy się zmieniali tak, by akcja nie została przerwana.