Tymczasowy zakaz wydobycia materiału żwirowego


Urząd Miejski w Wojniczu informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 16 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Nadzór Wodny w Tarnowie zakazuje wydawania zgody na wydobycie materiału żwirowego z wyznaczonych miejsc poboru w m. Łukanowice i Wielka Wieś do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń.